Nowa strona 1

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGOPODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

 

zig-zag.prv.pl

 

SAKRAMENT CHRZTU

Kiedy zgłosić chrzest dziecka
Przy zgłoszeniu chrztu należy przedłożyć:
Chrzestnymi dziecka mogą być:
Chrzestnymi nie mogą być:

Co to jest chrzest?
Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu?
Jak się chrzci?
Czy chrzest jest konieczny do zbawienia?
Dlaczego chrzest przyjmuje się tylko raz w życiu?
Kto może chrzcić w razie konieczności?

 

 

 

Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który:
- gładzi grzechy,
- daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca),
- czyni nas członkami Kościoła katolickiego,
- daje udział w kapłaństwie Chrystusa.Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu?
Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).
Jak się chrzci?
Chrzci się przez zanurzenie kandydata w wodzie lub przez polanie wodą jego głowy, wypowiadając przy tym słowa: "N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".Czy chrzest jest konieczny do zbawienia?
Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: "Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 16). Powiedział też: "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5).Dlaczego chrzest przyjmuje się tylko raz w życiu?
Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, "charakter", który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.Kto może chrzcić w razie konieczności?
W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje kandydata, mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".


Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w kancelarii parafialnej przynajmniej na dwa tygodnie przed dniem,
w którym udziela się chrztu.


Przy zgłoszeniu chrztu należy przedłożyć:
1. Świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka. Jeżeli rodzice nie mają ślubu kościelnego, przedstawiają dowód zawarcia kontraktu cywilnego.
3. Opinię dla rodziców chrzestnych wystawioną przez parafie, w których aktualnie mieszkają. Chrzestni z naszej parafii opinii nie przedstawiają.


Chrzestnymi mogą być:
Wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 15 rok życia i są bierzmowani.


Chrzestnymi nie mogą być:
Osoby niewierzące, niepraktykujące, innego wyznania, osoby żyjące w związku bez ślubu kościelnego, młodzież nie uczęszczająca na katechezę.